Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Vai trò của kinh tế tập thể trong việc giải quyết việc làm

Hoà Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội trên 70 km; Diện tích tự nhiên 4.608 km2, dân số là 854.131 người, trong đó, 83% dân số sống ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,31%/Tổng dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, đây là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để góp phần ổn định đời sống người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là khu vực nông thôn, với lực lượng lao động chiếm tới 80% lao động toàn tỉnh, vấn đề giải quyết việc làm là yêu cầu cấp thiết.

Kinh tế tập thể ( KTTT), Hợp tác xã ( HTX) có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, góp phần tạo sự ổn định về chính trị - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho thành viên nhất là những người lao động như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lao động nông thôn ở tỉnh miền núi như Hòa Bình. Sự tồn tại và phát huy tác dụng rõ nét của mô hình HTX đã khẳng định sức sống mãnh liệt của mô hình này, đồng thời thể hiện sự phù hợp về quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. HTX với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống cộng đồng theo các nguyên tắc nhất định đã khẳng định sức sống của HTX, “kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.

Hiện toàn tỉnh Hòa Bình có 441 HTX, 202 THT và 04 Quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX có doanh thu bình quân khoảng 1,602 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân khoảng 195 triệu đồng/HTX, thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, thu hút được sự tham gia của 13.742 thành viên và khoảng 12.000 lao động thường xuyên. Trong đó: HTX có 5.250 thành viên và 20.570 người lao động

Nhờ tận dụng thế mạnh và tiềm năng về trồng trọt và chăn nuôi, Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm như công nghệ tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước, áp dụng tiêu chuẩn VietGap,... nâng cao giá trị sản xuất.  Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành và hoạt động có hiệu quả.

Hầu hết các HTX hoạt động trong khu vực phi nông nghiệp đều bảo toàn được vốn, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt kết quả khá cả về doanh thu, lãi trích lập các quỹ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, thu nhập của thành viên được nâng lên, vai trò của HTX trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương được củng cố, ghi nhận.

Các lĩnh vực thương mại - dịch khác vẫn còn khá đơn sơ nhưng đã hoạt động khá bài bản, phát huy và thể hiện tốt vai trò tập hợp đoàn kết và hỗ trợ cho thành viên và kinh tế hộ thành viên phát triển ổn định. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh có giảm so với cùng kỳ nhưng đã duy trì cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào ổn định, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hộ thành viên; giá cả dịch vụ ít biến động, thành viên yên tâm sản suất và gắn bó với HTX.

Khu vực KTTT, mà nòng cốt là HTX đã và đang giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng sâu rộng đối với lĩnh vực kinh tế- xã hội và là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh. Mô hình HTX từng bước liên kết những người sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ để hợp sức, góp vốn tạo điều kiện thuận lợi tương trợ nhau để cùng phát triển nhằm chia sẻ nguồn lực, lợi nhuận, kinh nghiệm tạo nên mối liên hệ hài hòa giữa các thành viên. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các thành phần kinh tế, nhiều HTX tìm được thị trường mới, tiếp thu khoa học, đầu tư công nghệ tiên tiến tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trịnh Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình