Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Lào Cai: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tăng cả về số lượng, chất lượng

Sáng 22/10/2021, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 –NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; cùng với các lãnh đạo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) ở Lào Cai đã tăng cả về số lượng, chất lượng, bước đầu hình thành một số mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, nhất là loại hình HTX sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả, thu nhập, lợi ích cho các thành viên, thể hiện vai trò quan trọng khu vực này đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh nói chung và vùng nông thôn mới nói riêng. Dự kiến hết năm 2021, toàn tỉnh có 435 HTX và 02 Liên hiệp HTX, tăng 338 HTX so với năm 2001; số thành viên hợp tác xã là 6.300 người; số lao động làm việc trong khu vực HTX là 7.875 người; thu nhập bình quân đầu người của lao động trong HTX năm 2021 đạt 38 triệu đồng (tăng 31,4 triệu đồng/người so với năm 2001). Doanh thu của HTX và thu nhập của người lao động được cải thiện đã góp phần đáng kể trong phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cụ thể: Doanh thu bình quân của HTX năm 2021 đạt 773 triệu đồng; lãi bình quân HTX đạt 93 triệu đồng/năm; Có 7.413 tổ hợp tác, tăng 7.079 tổ hợp tác so với năm 2001, số thành viên tham gia các tổ hợp tác là 111.195 người, tăng 106.443 thành viên so với năm 2001. Doanh thu bình quân của các tổ hợp tác đạt 198 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt 27 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân năm/thành viên, lao động đạt khoảng 15 triệu đồng (thu nhập tăng thêm). Hoạt động khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi; kinh tế hợp tác, HTX Lào Cai thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường.

Mặc dù có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào việc phát triển GRDP của tỉnh, nhưng sự phát triển của khu vực KTTT trên địa bàn còn bộc lộ những hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX khá thấp; vai trò lớn nhất của khu vực HTX đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên, chủ yếu khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình; Quy mô của các HTX vẫn còn yếu kém, còn nhỏ, chưa tạo được mối liên kết theo chuỗi giá trị, do đó dễ bị rủi ro và khó tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; cơ sở vật chất và năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế;… Bên cạnh đó sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ khiến các HTX khó cạnh tranh, tồn tại, phát triển so với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đ/c Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia gia tham luận làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc  trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; những kết quả đạt được về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thời gian qua; những bất cập, khó khăn trong hoạt động của HTX; đưa ra các giải pháp phát triển HTX trong giai đoạn tới.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đánh giá cao về các kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW sau 20 năm như vẫn còn tồn tại HTX hoạt động mang tính hình thức; kinh phí còn hạn chế, khó tiếp cận; chưa thành lập được các doanh nghiệp của các HTX, chưa đáp ứng được yêu cầu;…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo những hiệp định mậu dịch tự do, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức, đặc biệt là các doanh nghiệp, trong đó có các HTX, Liên hiệp HTX. Do đó, thời gian tới các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước các cấp về kinh tế hợp tác; cán bộ quản lý HTX; tổ chức đào tạo nghề cho thành viên các HTX tại các vùng sản xuất chủ lực. Tư vấn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và năng lực nội tại của các HTX; cùng với thành lập mới HTX, cần củng cố kiện toàn các HTX hoạt động kém hiệu quả và giải thể các HTX ngừng hoạt động. Hỗ trợ đầu tư cho các HTX, gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, vay vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả và tiếp tục bổ sung xây dựng các mô hình HTX kiểu mới trong giai đoạn tới. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX hằng năm gắn với hoàn thành tiêu chí số 13.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí 10.3 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo đưa nhiệm vụ phát triển HTX vào chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm để nâng cao trách nhiệm của các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Nhân dịp này, 16 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/TW đã được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lệ Hằng/ Báo Lào Cai