Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Chủ động tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn

Thực hiện Công văn số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, Công văn số 2891/UBND-TH ngày 10/9 của UBND tỉnh Sơn La, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La đã có công văn Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP để các thành viên nắm được các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Ảnh minh họa. HTX Đảo Ngọc, xã Mường Bú (Mường La) trồng cây ăn quả theo quy trình VietGAP.

Theo ông Lê Tiến Lợi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La, thời gian tới sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết bằng các hình thức tuyên truyền như trang thông tin điện tử của ngành; bản tin kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX); phóng sự truyền hình; bài viết báo Sơn La... kịp thời đến HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Lê Tiến Lợi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ kịp thời cập nhật tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của tỉnh để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX; Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các HTX tiếp tục duy trì các chuỗi cung ứng thị trường tiêu dùng, sản xuất trong tỉnh và xuất khẩu, hỗ trợ các HTX và thành viên HTX duy trì chuỗi và phát triển sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa theo văn bản số 503/Ctr-LMHTXVN ngày 4/8/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển KTTT, HTX với Tỉnh trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ảnh minh họa. Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn, xã Cò Nòi (Mai Sơn) chăm sóc vườn na sản xuất theo quy trình VietGAP. 

Để triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La đề nghị các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực cùng toàn thể cán bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Chúng tôi tập trung tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu hàng hoá trong, ngoài tỉnh, xuất khẩu, hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại, hội trợ triển lãm, kết nối cung – cầu hàng hóa, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết định kỳ để tổng hợp báo cáo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND tỉnh về kết quả cụ thể, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và tác động của HTX được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 105/NP-CP của Chính phủ”- Ông Lê Tiến Lợi cho biết thêm.

Lê Huy