Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Tin tức

Hợp tác xã nông nghiệp là chủ thể chính của các sản phẩm OCOP

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 345 HTX nông nghiệp chiếm 61% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh, hoạt động chủ yếu các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, chế biến các sản phẩm nông, lâm sản... đặc biệt, các HTX nông nghiệp còn là chủ thể chính trong việc chế biến, kinh doanh các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Các HTX hoạt động cơ bản ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động. Doanh thu bình quân 01 HTX lĩnh vực nông nghiệp đạt 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt ước đạt 280 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, các HTX chủ động nắm bắt cơ cấu cây trồng vật nuôi, khung lịch thời vụ, đảm bảo kịp thời nhu cầu về cây, con giống, các loại vật tư nông, lâm, ngư nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc năng động đầu tư máy móc, công nghệ, các HTX thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo nghề, năng lực quản trị, chuyển giao khoa học kỹ thuật...đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất.

Đặc biệt, hiện các HTX còn là chủ thể chính trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm OCOP đặc sản của tỉnh đó là: Các sản phẩm từ cây Quế, măng tre Bát Độ, Chè, đặc sản cá hồ Thác Bà, lúa đặc sản chất lượng cao, các sản phẩm dược liệu, chiết xuất tinh dầu...Một số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, nghiệp có các đặc sản OCOP 3 sao, 4 sao là các sản phẩm đặc sản, chủ lực tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh công nhận từ năm 2019 đến nay như: HTX Suối Giàng, HTX Bưởi đặc sản Viet Gap Đại Minh, HTX Quế hồi Việt Nam, HTX dịch vụ nông nghiệp Tú lệ, HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Trung Thành, HTX Chè chất lượng cao Bảo Hưng...

Sản phẩm OCOP 4 sao Bưởi Đại Minh của HTX Bưởi đặc sản Viet Gap Đại Minh, huyện Yên Bình

Sản phẩm OCOP 4 sao Bưởi Đại Minh của HTX Bưởi đặc sản Viet Gap Đại Minh, huyện Yên Bình

Sản phẩm Quế điếu thuốc của HTX Quế hồi Việt Nam đạt chứng nhận OCOP 4 sao năm 2019

Sản phẩm OCOP 3 sao- Chuối ngự tiến vua của HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Trung Thành (huyện Văn Yên) được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng

Sản phẩm OCOP 3 sao -Chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng của HTX Chè chất lượng cao Bảo Hưng (huyện Trấn Yên) vừa được công nhận tháng 7/2021

CTV Hoàng Hà
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái