Tài trợ bởi Agritera Vietnam & VCA
×

Văn bản pháp luật

Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

Số/ký hiệu 105/NQ-CP
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19